Rejestracja zwiedzających na targi GREEN CITY EXPO

1. Dane firmy

Nazwa firmy

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Państwo

NIP

\

2. Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Adres mailowy

Numer telefonu

3. Pytania marketingowe

4. Potwierdzenie rejestracji

Nazwa firmy :

Ulica i numer :

Kod pocztowy :

Miasto :

Państwo :

NIP :

Imię i nazwisko :

e-mail :

Telefon :


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach w celu realizacji usług imprezy, której dotyczy formularz zgłoszeniowy.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na udostępnienie innym podmiotom przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach moich danych osobowych podanych na niniejszym formularzu dla celów realizacji usług targowych związanych z organizacją wystaw, targów, konferencji oraz innych imprez towarzyszących.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących informowania mnie o kolejnych wydarzeniach odbywających się w spółce Targach Kielce z siedzibą w Kielcach m.in. wystawach, targach, konferencjach. Zgoda dotyczy obecnych i przyszłych wydarzeń.


Wyrażam zgodę na przetworzenie przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach moich danych osobowych to jest imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu w ten sposób, aby zapisać je w formie QRCode. W przypadku, gdy przetworzenie wymagać będzie udziału osób trzecich wyrażam zgodę na przekazanie moich danych temu podmiotowi w celu takiego przetworzenia.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na używanie przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na używanie przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną