Rejestracja zwiedzających na targi 4INSULATION

1. Dane firmy

Nazwa firmy

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Państwo

NIP

\

2. Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Adres mailowy

Numer telefonu

3. Pytania marketingowe

Profil dzialalnosci firmy

Profil działalności firmy jeśli wybrano inny

Charakter firmy

Charakter firmy jeśli wybrano inny

Skąd dowiedziałeś się o targach

Który raz bierzesz udział w targach

Jakie tytuły branżowe najczęściej czytasz

Jakie tytuły prasy codziennej czytasz

Jakie portale internetowe najczęściej odwiedzasz

Cel wizyty na targach

Cel wizyty jeśli inny

Jakie targi branżowe odwiedzasz regularnie

4. Potwierdzenie rejestracji

Nazwa firmy :

Ulica i numer :

Kod pocztowy :

Miasto :

Państwo :

NIP :

Imię i nazwisko :

e-mail :

Telefon :


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach w celu realizacji usług imprezy, której dotyczy formularz zgłoszeniowy.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na udostępnienie innym podmiotom przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach moich danych osobowych podanych na niniejszym formularzu dla celów realizacji usług targowych związanych z organizacją wystaw, targów, konferencji oraz innych imprez towarzyszących.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących informowania mnie o kolejnych wydarzeniach odbywających się w spółce Targach Kielce z siedzibą w Kielcach m.in. wystawach, targach, konferencjach. Zgoda dotyczy obecnych i przyszłych wydarzeń.


Wyrażam zgodę na przetworzenie przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach moich danych osobowych to jest imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu w ten sposób, aby zapisać je w formie QRCode. W przypadku, gdy przetworzenie wymagać będzie udziału osób trzecich wyrażam zgodę na przekazanie moich danych temu podmiotowi w celu takiego przetworzenia.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na używanie przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na używanie przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną