––––––

 

 

 

 

 

Opis: Targi Kielce

Opis: AIESEC Kielce

Opis: http://www.targikielce.pl/pkr/current/images/ujk.jpg


Opis: Targi Kielce

Opis: Targi Kielce

 


Opis: http://www.targikielce.pl/pkr/current/images/mpips_logo.gif

Opis: http://www.targikielce.pl/pkr/current/images/prezydentkielce.jpg

Opis: http://www.targikielce.pl/pkr/current/images/wojewoda.jpg


Aleksandra Jakubczyk

Koordynator projektu Targi Praca Kariera Rozwój

tel: 48 534 985 481

aleksandra.jakubczyk@aiesec.net

Patryk Zieliński

Koordynator ds. kontaktu z firmami

tel: 796 342 240

e-mail: patryk.zielinski@aiesec.net

Maciej Ziernik

Koordynator ds. kontaktu z firmami

tel: 503 828 797

e-mail: maciej.ziernik@gmail.com

Regionalne Centrum Wolontariatu

Marcin Paszkowski
Targi Kielce Sp. z o.o.
e-mail: paszkowski.m@targikielce.pl
tel. (+41)365 12 64

AIESEC Kielce
Al. 1000-lecia P.P. 17
D.S. "Laura" pok. 209
25-314 Kielce


Monika Lubiejewska
Biuro Innowacji,
Urzad Marszalkowski
Wojewodztwa Swietokrzyskiego
e-mail: monika.lubiejewska@sejmik.kielce.pl
tel. 41 342-16-90