PO KARIERĘ DO TRAGÓW KIELCETargi 2011’ ponad 4 000 zwiedzających ponad 70 wystawców

5 marca 2012 roku
zapraszamy na VI edycję
Tragów Praca Kariera Rozwój

Targi Praca Kariera Rozwój stanowią od kilku lat największe przedsięwzięcie na świętokrzyskim rynku pracy adresowane do studentów, absolwentów szkół wyższych oraz innych młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym i kreowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej.

Organizatorami tegorocznej edycji są: Komitet Lokalny AIESEC Kielce, Targi Kielce, Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenie PROREW.

Ideą przewodnią towarzyszącą Organizatorom jest stworzenie płaszczyzny, na której pracodawcy i studenci będą mogli skonfrontować wzajemne oczekiwania i wymagania.

Efektem finalnym Targów ma być nawiązanie kontaktu młodych ludzi z przyszłymi pracodawcami oraz poznanie wymagań, jakie stawia przed studentami i absolwentami rynek pracy.

Atrakcyjne wydarzenie dla stawiających pierwsze kroki na rynku pracy

  • w jednym miejscu liczne oferty pracy, staży, praktyk i szkoleń,
  • możliwość kontaktu z wieloma pracodawcami z różnych branż,
  • zdobycie pełnej informacji o firmach i instytucjach - poznanie programów rekrutacyjnych, edukacyjnych, motywacyjnych , jak również kultury organizacyjnej i atmosfery pracy poszczególnych firm,
  • możliwość skorzystania z oferty szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne na obecnym rynku pracy.

Doskonałe rozwiązanie i niepowtarzalna okazja dla pracodawców

  • wzrost rozpoznawalności firmy – możliwość zaprezentowania marki kilku tysiącom zwiedzających,
  • reklama i promocja – prezentacja firmy w Katalogu Wystawców oraz na stronach internetowych organizatorów,
  • szansa znalezienia najaktywniejszych pracowników, praktykantów, stażystów, wolontariuszy, zgromadzenie bazy danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
  • wzmocnienie wizerunku firmy, nie tylko jako atrakcyjnego pracodawcy, ale także instytucji społecznie zaangażowanej, co podnosi prestiż w oczach społeczności lokalnej.

WYDARZENIA TEGOROCZNEJ EDYCJI

Ekspozycja wystawców

Instytucje i firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę, poinformować potencjalnych kandydatów o sta¬wia¬nych wymaganiach i oczekiwaniach, procedurach rekrutacyjnych oraz możliwościach zatrudnienia i rozwoju.

Spośród wystawców wybrany zostanie Najlepszy Pracodawca VI Targów Praca, Kariera, Rozwój.

Podczas tegorocznej edycji Targów Praca Kariera Rozwój zwiedzający będą mieli szansę poznania nie tylko oferty pracodawców, ale po raz pierwszy zaistnieje możliwość zobaczenia efektów działalności studenckich kół naukowych, a także nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich przedstawicielami. W specjalnej Alei Umiejętności zaprezentują się najprężniej działające w naszym regionie koła naukowe. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia alei nie tylko studentów, ale szczególnie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w części ekspozycyjnej VI Edycji Targów Praca Kariera Rozwój, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

I Forum, Biznes, Edukacja, Rozwój

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów a także pracowników naukowych oraz przedsiębiorców do udziału w pierwszym forum: Biznes, Edukacja, Rozwój.

Profesor Rybinski

Wprowadzenie do debaty na temat „Jak skutecznie studiować by znaleźć dobrą pracę?” poprowadzi gość specjalny prof. Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula. Celem debaty jest zwrócenie uwagi na możliwe obszary współpracy środowiska akademickiego i biznesu, które zaowocują lepszym przygotowaniem absolwentów szkół wyższych do wejścia na rynek pracy.


Program I Forum Biznes Edukacja Rozwój - Targi Kielce, Sala CK2

Program:
10.00 Otwarcie Forum.
10.15 Wprowadzenie do debaty
- dr hab., prof. Krzysztof Rybiński - Rektor Uczelni Vistula
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W przeszłości pełnił ważne funkcje w sektorze publicznym i prywatnym, w kraju i za granicą. Był wiceprezesem NBP, członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, członkiem unijnego Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i wicegubernatorem Banku Światowego. Pełnił funkcje głównego ekonomisty w kilku bankach, był partnerem w Ernst&Young, jest członkiem rad nadzorczych w firmach w sektorze finansowym. Wielokrotnie wyróżniany przez krajowe i zagraniczne opiniotwórcze pisma. Publikował między innymi w Financial Times, The Economist i Wall Street Journal.
11.15 Debata „Jak skutecznie studiować, by znaleźć dobrą pracę”
- przedstawiciele świata biznesu, uczelni wyższych oraz środowiska studenckiego.
13.00 Zakończenie debaty.

Rejestracja do udziału w Forum na stronie Świętokrzyskiego Portalu Innowacji www.spinno.pl

Panel warsztatowo – szkoleniowy

Miejsce: Tragi Kielce, Centrum konferencyjne

10:00 – 11:30 Zarządzanie zmianą - mistrzostwo osobiste (sala CK3 )
10:00 – 11:30 Elastyczne formy zatrudnienia - szanse i zagrożenia (sala biura prasowego)
11:30 – 13:00 Efektywne Public Relations – wizerunek w życiu zawodowym i osobistym (sala CK3)
11:30 – 13:00 Jak założyć Start up z sukcesem – praktyczne porady (sala biura prasowego)

Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier UJK www.abk.ujk.edu.pl
Na targi zwiedzających dowozić będą bezpłatne autobusy - TRASA PRZEJAZDU
 
Targi Kielce

AIESEC Kielce
Targi Kielce

Targi Kielce

Karol Skowera
Koordynator
e-mail: karol.skowera@aiesec.net
tel: 691 731 097

Marcin Agatowski
Koordynator ds kontaktu z firmami
Akademickie Biuro Karier
e-mail: magatowski@ujk.edu.pl
tel: 669 430 643

Marcin Paszkowski
Targi Kielce Sp. z o.o.
e-mail: paszkowski.m@targikielce.pl
tel. (+41)365 12 64

AIESEC Kielce
Al. 1000-lecia P.P. 7
pok. 409C
25-314 Kielce
tel/fax: (+41) 342 43 59

Monika Lubiejewska
Biuro Innowacji,
Urzad Marszalkowski
Wojewodztwa Swietokrzyskiego
e-mail: monika.lubiejewska@sejmik.kielce.pl
tel. 41 342-16-90