Targi Praca, Rozwój, Kariera

Data edycji 10 VI 2008

Ogólnopolskie Targi Praca, Kariera, Rozwój, które odbyły się 10 czerwca 2008 r. to jedna z nielicznych imprez, które dają szansę znalezienia satysfakcjonującej pracy młodym i ambitnym.

W dniu targów została przeprowadzona konferencja, składająca się z trzech paneli:

  • I dla studentów – liczne szkolenia, zwiększające szanse młodych osób na rynku pracy;
  • II dla uczelni – podczas którego zostaną porównane potrzeby rynku pracy oraz kierunki kształcenia, oferowane przez kieleckie uczelnie;
  • III dla firm – tematem przewodnim panelu było uświadomienie, jak ważna było współpraca międzynarodowa dla rozwoju i wprowadzania innowacji w polskich firmach oraz przedstawienie narzędzi, jakimi możemy ten wzrost uzyskać;

Panel biznesowy był jednocześnie finałem projektu EAST WEST, realizowanego przez AIESEC Kielce. Jego głównym założeniem było skierowanie propozycji współpracy dla firm, które miały możliwość przyjęcia studentów z Europy Wschodniej i Azji na odbycie praktyk. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw, którzy byli zainteresowani współpracą międzynarodową. Natomiast głos zabrali: Pan Prezydent Miasta Kielc, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej, Konsul Generalny Ukrainy, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Hong Kong Trade Development Council. Jednym z licznych wystąpień podczas przebiegu konferencji był wykład Pana Zbigniewa Berezy, który naświetlił aktualną sytuację współpracy polskich przedsiębiorców ze Wschodem. Przedstawił w jaki sposób można organizować, promować i wspierać tą kooperację oraz wskazał, jaki udział mają firmy w budowaniu i rozwijaniu stosunków gospodarczych z zagranicznymi sąsiadami.

Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli świata biznesu oraz studentów zainteresowanych rynkiem pracy.

 
Targi Kielce